Logowanie do LIBRUSa
W teorii i praktyce - Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Dnia 25 kwietnia 2017 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej odbyły się powiatowe eliminacje 40. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Do Kasinki Małej przybyły uczniowskie drużyny szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całego powiatu limanowskiego, by zmierzyć się w turniejowych eliminacjach mających wyłonić najlepszych, którzy będą reprezentować powiat w etapie wojewódzkim. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Organizatorami turnieju są: Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Limanowej. Honorowy patronat nad turniejem objęli Jan Puchała – Starosta Limanowski oraz Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna. Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Limanowej organizacją rozgrywek zajmował się Specjalista Zespołu Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP – podkom. Daniel Strug. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała grupa sędziów z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego z Wicedyrektorem MOS – Feliksem Piwowarem na czele. Zawody ze strony szkoły przygotowała Dyrektor Anna Piwowarska, Wicedyrektor Krystyna Rutkowska – Topinek, Małgorzata Kuziel i Izabela Obajtek przy współudziale grona pedagogicznego oraz młodzieży gimnazjum. Opiekę medyczną zapewniła Maria Lis – pielęgniarka NSZOZ w Kasince Małej. Turniej zaszczycili swoją obecnością: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Małgorzata Lenartowicz, Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego – Agata Zięba, Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba, Zastępca Wójta Gminy Limanowa – Marian Mąka,  Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – asp. szt. Jacek Kurzeja, Asystent Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  KPP  w Limanowejmł. asp. Jolanta Mól, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej – podkom. Wiesław Czamara, przedstawiciele lokalnych sponsorów - właściciel firmy „PRO-BUD-NAD” Józef Stożek oraz Izabela Stożek z Firmy „Usługi Remontowo – Budowlane” w Kasince Małej.

W testach pisemnych i na niełatwym torze przeszkód walczyły czteroosobowe reprezentacje 12 szkół podstawowych (S.P. Szczyrzyc, SP 1 Męcina, SP 4 Limanowa, SP Jadamwola, SP Wilczyce, SP 4 Słopnice, SP Jaworzna, SP 2 Mszana Dolna, NSP Piekiełko, SP Podobin, SP 1 Kasinka Mała, SP Zalesie) i trzyosobowe reprezentacje 12 gimnazjów (Gim. 1 Limanowa, Gim. Laskowa, NG Piekiełko, Gim. Jurków, Gim. Przyszowa, Gim. Kamienica, Gim. Szczyrzyc, Gim. 2 Mszana Dolna, Gim. Męcina, Gim. Kasinka Mała, Gim. Słopnice, Gim. Niedźwiedź). Przed specjalistami w ratownictwie medycznym – ratownikami z Auto Moto Klubu Limanowa – zawodnicy prezentowali swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Suma punktów za wykonanie wszystkich zadań zdecydowała o kolejności miejsc. Współzawodnictwo przebiegało zgodnie z zasadami fair play, wszyscy zawodnicy pokazali, że są świetnie przygotowani.

Wyniki prezentują się następująco:

W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej w składzie: Otylia Płoskonka, Karolina Szczęsnowska, Dawid Boduch, Jakub Kotarba; opiekun Paweł Gargas

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Limanowej w składzie: Izabela Pachut, Aleksandra Michalik, Krystian Ptaszek, Rafał Jurowicz; opiekun Zofia Pachut

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wilczycach w składzie: Izabela Chorągwicka, Anna Kuś, Piotr Kołodziej, Adrian Węglarz; opiekun Maria Szewczyk,

w kategorii gimnazjów:

I miejsce – Gimnazjum w Kasince Małej w składzie: Weronika Leżańska, Filip Stożek, Jan Stożek; opiekun Paweł Gargas

II miejsce – Gimnazjum w Laskowej w składzie: Wojciech Dudek, Arkadiusz Marcisz, Jan Piaskowy; opiekun Tomasz Zawada

III miejsce – Gimnazjum w Szczyrzycu w składzie: Agnieszka Biel, Dominik Marek, Michał Węgrzyn; opiekun Marcin Cygal.

W klasyfikacji indywidualnej w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Rafał Jurowicz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Limanowej
II miejsce – Patryk Gaura – Szkoła Podstawowa nr 4 w Słopnicach
III miejsce – Jakub Kotarba – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej;

w kategorii gimnazjów:

I miejsce – Jakub Lachor – Gimnazjum w Męcinie

II miejsce – Jan Stożek – Gimnazjum w Kasince Małej

III miejsce – Łukasz Gierczyk – Gimnazjum w Kamienicy.

Zwieńczeniem współzawodnictwa było przyznanie miejsc i wręczenie nagród. Dzięki ofiarności licznych sponsorów - władz samorządowych i wielu lokalnych darczyńców - zwycięzcy oraz uczestnicy turnieju otrzymali cenne nagrody rzeczowe, m.in. rowery górskie i tablety oraz okolicznościowe puchary. Z kolei właściciele lokalnych firm, jak co roku, zadbali o gastronomiczną stronę imprezy. Dzięki ich wsparciu przygotowano poczęstunek dla wszystkich uczestników, ich opiekunów oraz zaproszonych gości. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej – Anna Piwowarska wyrazy ogromnej wdzięczności skierowała do sponsorów, zaproszonych gości oraz opiekunów drużyn, którzy przygotowali swoich podopiecznych do zawodów. Zaangażowanie Dyrekcji ZPO oraz nauczycieli w organizację turnieju zostało docenione przez władze samorządowe, gości, samych zawodników i ich opiekunów.

Dyrekcja szkoły oraz pozostali organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc finansową i rzeczową sponsorom - lokalnym firmom oraz samorządowcom z naszego regionu. Organizację zawodów wsparli:

JAN PUCHAŁA – STAROSTA POWIATU LIMANOWSKIEGO

WŁADYSŁAW BIEDA – BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA

WŁADYSŁAW PAZDAN – WÓJT GMINY LIMANOWA

BOLESŁAW ŻABA – WÓJT GMINY MSZANA DOLNA

JÓZEF KOWALCZYK – BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA

CZESŁAW RZADKOSZ – WÓJT GMINY ŁUKOWICA

PAWEŁ STAWARZ – WÓJT GMINY JODŁOWNIK

WŁADYSŁAW SADOWSKI - WÓJT GMINY KAMIENICA

BENEDYKT WĘGRZYN - WÓJT GMINY DOBRA

WALDEMAR OLSZYŃSKI – DYREKTOR MORD W NOWYM SĄCZU

ANDRZEJ MAREK SKOLARUS - PPHU „MARKAM” W KASINCE MAŁEJ

BARBARA MARSZALIK, ANDRZEJ MARSZALIK, KRZYSZTOF MARSZALIK – ZAKŁAD PRODUKCJI PIECZYWA S.C. W KASINCE MAŁEJ

ADAM PIEKARCZYK, JÓZEF PIEKARCZYK – TARTAK PIEKARCZYK S.J. W KASINCE MAŁEJ

CZESŁAW STOŻEK – FIRMA BUDOWLANA W KASINCE MAŁEJ

AGATA STOŻEK – FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA W KASINCE MAŁEJ

ADAM KACZMARCZYK – SKLEP MOTORYZACYJNY „AUTO CZĘŚCI KACZMARCZYK” W LIMANOWEJ

JAROSŁAW MUSIAŁ – SKLEP „SEZAM” W LIMANOWEJ

ANDRZEJ ABRAM – SKLEP MOTORYZACYJNY „MARBOS” W LIMANOWEJ

BOGUMIŁ PIETRUCHA – FIRMA PRZEWOZOWA „MAXBUS” W LIMANOWEJ

ZBIGNIEW SZEWCZYK – AGENCJA UBEZPIECZENIOWA „DORATEX” W LIMANOWEJ

RYSZARD SZEWCZYK – FIRMA „CAROX” W LIMANOWEJ

LUCYNA WĘGLARZ – „SILLA” SP. Z O.O. W MSZANIE DOLNEJ

MARIA MICHALAK – KWIACIARNIA UPOMINKI „ASTER” W KASINCE MAŁEJ

JÓZEF STOŻEK – „PRO-BUD-NAD” W KASINCE MAŁEJ

MARIUSZ GRZYB, KATARZYNA GRZYB – FIRMA „BOGMAR” S.C.

 Dorota Borowiec