Wieża do nieba

Nasza Placówka miała przyjemność gościć w dniu 15.03.2022 roku Teatr EDEN z Wieliczki. Aktorzy zaprezentowali małym widzom pouczający spektakl teatralno - muzyczny pt. ,,Wieża do nieba". Przedszkolaki wraz z uczniami klas I-III z ogromnym zainteresowaniem obejrzały przedstawienie oparte na motywach opowiadania ze Starego Testamentu o wierzy Babel. Oprócz wspaniałej zabawy
i aktywnego udziału dzieci podczas spektaklu, została przybliżona kwestia dobroci i życzliwości dla drugiego człowieka. Teatralni widzowie dowiedzieli się, że bycie ,,pępkiem świata" w konsekwencji nie prowadzi do niczego dobrego oraz że każdy człowiek jest tak samo ważny i zasługuje na szacunek.  Niezwyczajny Teatr Eden w swoich licznych repertuarach przekazuje potrzebne w dzisiejszych czasach chrześcijańskie wartości, by kształtować młode pokolenie. Mamy zatem nadzieję, że w wykonaniu tak świetnych aktorów obejrzymy jeszcze niejedną ciekawą historię.

Paulina Niedośpiał