Logowanie do LIBRUSa
XIX Powiatowy Przegląd Kolędniczy pt. „Zagrojcie ta turoniowi”

XIX Powiatowy Przegląd Kolędniczy pt. „Zagrojcie ta turoniowi” w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej

W dniach 20–21.01.2018 r. w Kasince Małej odbył się Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych. Było to już XIX spotkanie zespołów z całego Powiatu Limanowskiego, realizowane przez Powiat Limanowski, Gminę Mszana Dolna oraz Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej.

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe są niezwykle ważnym elementem kultury ludowej, a występy zespołów kolędniczych wyrażają naszą głęboko zakorzenioną i podtrzymywaną przez pokolenia tradycję oraz historię zagórzańską.

Do konkursu przystąpiły wyłonione w lokalnych prezentacjach bądź wytypowane przez poszczególne gminy grupy kolędnicze dziecięce, młodzieżowe i dorosłe, prezentujące tradycyjne formy kolędowania charakterystyczne dla regionu, z którego się wywodzą.

Na kasnczańskiej scenie przy licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowało się kolejno 29 zespołów:

1. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Zespołu Reg. „Jurkowianie” z Jurkowa (dorosła)

2. Grupa Kolędnicza „Z Szopką Lalkową” z Zespołu Reg. „Kijom Worci” z Pisarzowej (dorosła)

3. Grupa Kolędnicza „Z Szopką” z Ujanowic (dziecięca)

4. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Jaworznej (dziecięca)

5. Grupa Kolędnicza „Z Konikiem” ze Żmiącej (dorosła)

6. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” ze Skrzydlnej (dorosła)

7. Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Ujanowic (młodzieżowa)

8. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej w Mordarce (dziecięca)

9. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie (dziecięca)

10. Grupa Kolędnicza „Pastuszki” z Zasadnego (dziecięca)

11. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” ze Szczyrzyca (dziecięca)

12. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” za Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu (dziecięca)

13. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Zasadnego (młodzieżowa) 

14. Grupa Kolędnicza „Herody” z Jodłownika (dziecięca)

15. Grupa Kolędnicza „Żywa Szopka” z Poręby Wielkiej (młodzieżowa)

16. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” ze Słopnic Górnych (młodzieżowa)

17. Grupa Kolędnicza „Żywa Szopka” z Sadku - Kostrzy (dorosła)

18. Grupa Kolędnicza „Trzej Królowie” z Szyku (dziecięca)

19. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Sadku - Kostrzy (młodzieżowa)

20. Grupa Kolędnicza „Żywa Szopka” ze Szczyrzyca (dorosła)

21. Grupa Kolędnicza „Z Żydem i Turoniem” Słopnicki Zbyrcok ze Słopnic (dorosła)

22. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Zespołu Regionalnego „Mali Męcinianie” (dziecięca)

23. Grupa Kolędnicza „Herody” z Zespołu Regionalnego „Mali Męcinianie” (młodzieżowa)

24. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Zespołu „Mali Słopniczanie” ze Słopnic (dziecięca)

25. Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Zespołu Reg. „Pisarzowianie" z Pisarzowej  (dorosła)

26. Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Lubomierza (dorosła)

27. Grupa Kolędnicza „Herody” z Krasnych Lasocic (dorosła)

28. Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Zespołu Regionalnego „Słopniczanie” (dorosła)

29. Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Zespołu „Kasinianie-Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej.

Na zakończenie pierwszego dnia uroczystości gościnnie wystąpił zespół „Mali Węglowianie” z Węglówki, a w niedzielę odbył się Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej „Echo Gór” z Kasinki Małej. Spotkanie było również okazją do wręczenia Wojewodzie Małopolskiemu – Piotrowi Ćwikowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mszana Dolna.

Sprawny przebieg uroczystości zapewniła prowadząca – Pani Elżbieta Jakubiak. Nad porządkiem i bezpieczeństwem czuwały służby OSP Kasinka Mała.

XIX Przegląd Kolędniczy cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony publiczności oraz obecnością zarówno władz samorządowych naszego powiatu, jak i przedstawicieli powiatów partnerskich. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła liczna delegacja zaproszonych przez władze powiatowe i gminne Gości: Senator RP – Jan Hamerski, Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk – Wiceminister Finansów, Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Grzegorz Biedroń, Starosta Limanowski – Jan Puchała, Członkowie Zarządu Powiatu – Agata Zięba i Jan Więcek, Przewodniczący Rady Powiatu – Tomasz Krupiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Franciszek Dziedzina, Radni Powiatu – Ewa Filipiak, Maria Bożek, Jolanta Grzegorzek, Józef Jaworski, Rafał Rusnak, Czesław Kawalec, Burmistrz Miasta Mszana Dolna – Józef Kowalczyk, Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba, Zastępca Wójta – Katarzyna Szybiak, Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Kania, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jan Wojciarczyk, Radni Gminy – Jolanta Mardausz, Helena Kania, Andrzej Płoskonka, Gabriel Rapta, Adam Wrzecionek, Adam Fabia, Piotr Żurek, Sołtys wsi Lubomierz – Kamil Wojtyczka, Prezes OSP Kasinka Mała – Stanisław Główka, Naczelnik OSP Kasinka Mała – Marek Szczypka. Na zaproszenie odpowiedzieli również ks. Prałat Tadeusz Dziedzic – Proboszcz Parafii Kasinka Mała, O. Piotr Głód –  Proboszcz Parafii Lubomierz, dyrektorzy szkół Gminy Mszana Dolna oraz delegacje zaprzyjaźnionych samorządów: delegacja powiatu koszalińskiego z Wicestarostą Dariuszem Kalinowskim, powiatu sławieńskiego z Sekretarzem Sebastianem Dereniem, Miasta i Gminy Lubomierz na Dolnym Śląsku, Miasta i Gminy Margonin z Burmistrzem Januszem Piechockim. 

Wszystkie grupy kolędnicze prezentowały wysoki poziom artystyczny. Zachwycały stroje, gra aktorska, śpiew. Faworytów było wielu. Występy oceniła komisja konkursowa w składzie: Benedykt Kafel – etnograf z Małopolskiego Centrum Kultury „ Sokół”, dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog, Piotr Lulek – regionalista, muzyk. Wyłoniono zwycięzców:

1. W kategorii dziecięcej (od 7 do 13 lat):

- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł otrzymały grupy kolędnicze: „Z GWIAZDĄ” ZE SZCZYRZYCA, „TRZEJ KROLOWIE” Z SZYKU,

- trzy równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł: „Z GWIAZDĄ” Z MORDARKI, „PASTUSZKI” Z ZASADNEGO, „Z GWIAZDĄ” Z LUBOMIERZA,

- pięć równorzędnych III miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł: „Z GWIAZDĄ” Z SIEKIERCZYNY, „HERODY” Z JODŁOWNIKA, „Z GWIAZDĄ” Z MĘCINY, „Z GWIAZDĄ” Z JAWORZNEJ, „Z SZOPKĄ LALKOWĄ” Z UJANOWIC.

- wyróżnienie wraz z dyplomem dla grupy kolędniczej „ Z GWIAZDĄ” ZE SŁOPNIC.

  

2. W kategorii młodzieżowej (od 14 do 17 lat):

- I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł otrzymała grupa kolędnicza „Z GWIAZDĄ” Z SADKU – KOSTRZY,

- II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł: „Z GWIAZDĄ” Z ZASADNEGO,

- dwa równorzędne III miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po 200 zł:  „Z TURONIEM” Z UJANOWIC, „HERODY” Z MĘCINY,

- dwa wyróżnienia wraz z dyplomami: „Z GWIAZDĄ” ZE SŁOPNIC GÓRNYCH, „ŻYWA SZOPKA” Z PORĘBY WIELKIEJ.

 

3. W kategorii grup dorosłych:

- dwa równorzędnie I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł  otrzymały grupy kolędnicze: „ŻYWA SZOPKA” Z SADKU – KOSTRZY, „Z TURONIEM” Z KASINY WIELKIEJ,

- pięć równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł: „ŻYWA SZOPKA” ZE SZCZYRZYCA, „Z TURONIEM” Z JURKOWA, „Z GWIAZDĄ” ZE SKRZYDLNEJ, „Z TURONIEM” ZE SŁOPNIC (ZR „SŁOPNICZANIE”), „HERODY” Z KRASNEGO LASOCIC,

- cztery równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł: „Z TURONIEM” ZE SLOPNIC („SŁOPNICKI ZBYRCOK”), „Z KONIKIEM” ZE ŻMIĄCEJ, „Z SZOPKĄ LALKOWĄ” Z PISARZOWEJ („KIJOM WORCI”), „Z GWIAZDĄ” Z PISARZOWEJ (ZR „PISARZOWIANIE”).

Grupa kolędnicza „Z TURONIEM” Z LUBOMIERZA, jako laureat I miejsca na ubiegłorocznym Przeglądzie, zgodnie z regulaminem wystąpił poza konkursem. Grupie tej Burmistrz Miasta i Gminy Lubomierz ufundował pozaregulaminową nagrodę specjalną                 w postaci pucharu.

 

Na Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu, który odbędzie się  w dniach 27-28 stycznia 2018 r., Komisja zakwalifikowała laureatów I i II miejsc w kategorii dziecięcej i młodzieżowej, tj. grupy kolędnicze: „Z GWIAZDĄ” ZE SZCZYRZYCA, „TRZEJ KROLOWIE” Z SZYKU, „Z GWIAZDĄ” Z MORDARKI, „PASTUSZKI” Z ZASADNEGO, „Z GWIAZDĄ” Z LUBOMIERZA, „Z GWIAZDĄ” Z SADKU – KOSTRZY, „Z GWIAZDĄ Z ZASADNEGO”.

 

Ponadto na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w ramach „Karnawału Góralskiego”                    w Bukowinie Tatrzańskiej zakwalifikowano laureatów I i II miejsc w kategorii dorosłych, tj. grupy kolędnicze: „ŻYWA SZOPKA” Z SADKU – KOSTRZY, „Z TURONIEM” Z KASINY WIELKIEJ, „ŻYWA SZOPKA” ZE SZCZYRZYCA, „Z TURONIEM” Z JURKOWA, „Z GWIAZDĄ” ZE SKRZYDLNEJ, „Z TURONIEM” ZE SŁOPNIC (Z.R. „SŁOPNICZANIE”), „HERODY” Z KRASNEGO LASOCIC.

 

Środki finansowe na nagrody dla uczestników konkursu i wsparcie organizacji przekazał Urząd Gminy Mszana Dolna i Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Dyrektor ZPO Anna Piwowarska zadbała, aby ta wspaniała impreza zorganizowana z rozmachem, ale też z dbałością o najdrobniejsze szczegóły zadowoliła wszystkich jej uczestników. Było to możliwe dzięki współpracy nauczycieli, pracowników ZPO, Koła Gospodyń Wiejskich „Paradne Gosposie” oraz rodziców, którzy zaangażowali się w przygotowanie i obsługę spotkania. Przy suto zastawionych stołach goście i uczestnicy Przeglądu mogli skosztować regionalnych potraw i domowych wypieków. „Paradne Gosposie” częstowały publiczność smakołykami i lokalnymi specjałami.

 

W tym miejscu należą się wielkie podziękowania dla lokalnych sponsorów, którzy hojnie wsparli podjętą inicjatywę:

 

- Państwo Barbara Marszalik, Andrzej Marszalik, Krzysztof Marszalik – Zakład Produkcji Pieczywa w Kasince Małej

- Państwo Ewa i Adam Piekarczyk – FHU „DREWTRANS” w Kasince Małej

- Państwo Anastazja i Józef Piekarczyk – FHU „DREWTRANS” w Kasince Małej

- Państwo Beata i Antoni Pyrz – Tartak Usługowy w Kasince Małej

- Państwo Lucyna i Czesław Stożek – Usługi Remontowo-Budowlane w Kasince Małej

- Państwo Kazimiera i Marek Skolarus – PPHU „MARKAM” w Kasince Małej

- Państwo Ewa i Wojciech Lis – Usługi Ubezpieczeniowe w Kasince Małej

- Państwo Urszula i Piotr Filipiak – „Elfiko2” w Kasince Małej

- Państwo Małgorzata i Mariusz Grzyb – „BOGMAR” s.c. w Mszanie Dolnej

- Pani Katarzyna Grzyb – „BOGMAR” s.c. w Mszanie Dolnej

- Państwo Elżbieta i Paweł Pandyra – Drew -Pandyra Skup i Sprzedaż Drewna w Kasince Małej

- Państwo Zofia i Florian Skolarus – Firma Handlowo-Usługowa „FLORIMEX” w Kasince Małej

- Państwo Małgorzata i Paweł Pyrz – Firma Handlowo-Usługowa  w Kasince Małej

- Państwo Marzena i Tadeusz Wróbel – Kasinka Mała

- Kierownictwo „SPAR” – Kasinka Mała

- Zarząd Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska z Mszany Dolnej.

 

XIX Powiatowy Przegląd Kolędniczy dobiegł końca. Utwierdził w przekonaniu, jak silna jest tradycja kolędowania, jak wielka jest potrzeba spotykania się i wymiany doświadczeń.

 

 

 

 

Dorota Borowiec