Zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

W dniu 24 czerwca 2016 r. uczniowie wraz z rodzicami, nauczycielami i Dyrekcją szkoły spotkali się na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016.

Pani Dyrektor Anna Piwowarska pogratulowała uczniom zdobycia nowych umiejętności, wysokich wyników z egzaminów zewnętrznych, wspaniałych osiągnięć w nauce i sporcie, konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Najbardziej zasłużeni otrzymali dyplomy           i nagrody. Uhonorowani zostali także uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 a ci, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem złożyli swój podpis w „Złotej Księdze".

Były też gratulacje dla rodziców nagrodzonych uczniów i podziękowania dla Przyjaciół Szkoły wspierających działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą placówki.

Uroczystość zakończyła się wspaniałym wystąpieniem absolwentów, którzy wzruszającym programem artystycznym, piosenkami oraz humorystyczną galą wręczenia „Złotych Sów” podziękowali Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za trud, cierpliwość, wyrozumiałość i opiekę.

Następnie uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych na ostatnie przedwakacyjne spotkania, gdzie na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.

 

Dorota Borowiec