Zdalne nauczanie w okresie kwarantanny

Zdalne nauczanie w okresie kwarantanny

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Od 25.03.2020r – rozpoczęcie zdalnego nauczania

W czasie zawieszenia zajęć w szkole nauczyciele będą przesyłać uczniom materiały edukacyjne i zadania poprzez dziennik elektroniczny, sms-y. Do pracy zdalnej będą wykorzystywać również zasoby Internetu, serwisów i platform do ćwiczeń online, które będą pomocne w przyswajaniu wiedzy.     

  Czas, w którym jesteśmy wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Bardzo proszę rodziców, aby na bieżąco sprawdzali wiadomości w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i stosowanie się do poniższych informacji:

ü  każdego dnia do uczniów będą przesyłane wiadomości z poszczególnych przedmiotów. W ten sposób będą realizowane treści z podstawy programowej. Uczeń ma za zadanie codziennie przeczytać wytyczne nauczycieli i wykonać polecenia. W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcą klasy oraz z nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego

ü  efekty zdalnej pracy podlegają bieżącemu ocenianiu i oceny będą wpisywane      do dziennika elektronicznego,

ü  każdy uczeń, rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem w formie ustalanej przez nauczyciela,

Drodzy Państwo ten trudny czas, który wymaga od nas wszystkich społecznej kwarantanny, jest okresem naszej pełnej mobilizacji, solidarności i współpracy. Wszyscy mamy wspólny cel, którym jest dobre wykształcenie dzieci, dlatego bardzo liczymy na pomoc z Państwa strony i owocną współpracę.

                                          Życzę wszystkim zdrowia  i do zobaczenia w szkole.

 

                                                                                        Dyrektor szkoły -  Magdalena Obajtek