Żywa lekcja języka polskiego

Żywa lekcja języka polskiego

 

9 listopada 2022 r. gościliśmy w naszej szkole po raz kolejny aktorów Agencji Artystycznej Pro Art – panów Wojciecha Habelę i Jacka Lecznara. Dzięki nim co roku uczestniczymy w ciekawych lekcjach języka polskiego w formie spektaklu teatralnego.

Tym razem artyści zaprezentowali program dotyczący środków stylistycznych, uczniowie mogli przypomnieć sobie i utrwalić wiadomości dotyczące m.in. epitetu, porównania, metafory, onomatopei, apostrofy, anafory, epifory, oksymoronu, ironii, antytezy, pytania retorycznego. Bogactwo środków zostało ukazane i wytłumaczone na przykładach wybranych dzieł literatury polskiej. Pretekstem do przedstawienia tych zagadnień była próba napisania listu do pięknej markizy przez jednego z bohaterów przedstawienia. W rezultacie powstał poetycki tekst przepełniony różnorodnymi środkami stylistycznymi, a współtwórcami widowiska zostali sami uczniowie. Wszyscy dowiedzieliśmy się, że środki zastosowane w literaturze mają oddziaływać na emocje odbiorcy i pobudzać jego wyobraźnię.

Dzięki takim przedstawieniom możemy nauczyć się czegoś nowego i w ciekawy sposób powtórzyć zdobytą już wiedzę. Spektakl był doskonałym połączeniem nauki i zabawy, jak również okazją do obcowania z kulturą żywego słowa, nienaganną dykcją oraz ekspresją w wyrażaniu emocji.

 

Dorota Borowiec